۱۳۹۹ پنج شنبه ۲۳ مرداد
English
دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت دفتر امور روستایی و شوراها دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت
صفحه اصلی
1394/11/19 هزينه لازم براي تأمين اجاره بهاي ساختمان مورد نياز دهياري بايد چگونه تأمين بشود؟
هزينه لازم براي تأمين اجاره بهاي ساختمان مورد نياز دهياري بايد چگونه تأمين بشود؟
محور و راهنماي عمل در دهياري در تأمين و پرداخت هزينه ها و انجام كليه اقدامات و فعاليت ها و خدمات سرفصل هاي تعيين شده در بودجه ي دهياري است. به همين دليل است كه ماده ي 29 آيين نامه مالي دهياري ها بودجه را اين گونه تعريف مي كند. بودجه ي سالانه دهياري عبارتست از يك برنامه جامع مالي كه در آن كليه خدمات و فعاليت ها و اقداماتي كه بايد در سال مالي انجام شود همراه با برآورد مبلغ و ميزان مخارج و درآمدهاي لازم براي تأمين هزينه انجام آنها پيش بيني مي شود و پس از تصويب شوراي اسلامي روستا قابل اجرا است. بديهي است كه كليه هزينه هاي دهياري بايد در چهارچوب بودجه سالانه پيش بيني شود و اجاره بها نيز بخشي از اين هزينه هاست .بنابراين دهياري چنانچه نياز به اجاره مكان داشته باشد بايد اعتبار مربوط به آن را در بودجه سالانه و در سرفصل هزينه هاي جاري پيش بيني كند. ماده ي 42 آيين نامه مالي دهياري نيز در تأييد نحوه اعتبارات دهياري مقرر مي دارد: « كليه پرداخت هاي دهياري در حدود بودجه ي مصوب با اسناد مثبت و با رعايت قوانين و مقررات مربوط به عمل خواهد آمد. اين اسناد بايد به امضاي مشترك دهيار و مسؤول مالي و دهياري – كه ذيحساب دهيار است - برسد اما در صورتي كه اعتبار لازم براي برخي از هزينه ها – همچون اجاره بها – در بودجه پيش بيني نشده باشد دهيار مي تواند از طريق درخواست اصلاح بودجه اين هزينه را به عنوان برنامه اي جديد دراعتبارات بودجه مصوب ساليانه پيش بيني كند. »دستورالعمل چگونگي تهيه و تنظيم بودجه دهياري ها نيز در بند 7 فصل پنجم، مراحل و نحوه اصلاح و متمم و تفريق بودجه به تفصيل بيان شده است كه راهنماي عمل خوبي براي دهياران در اين زمينه محسوب مي شود.
تعداد بازدید: 161
Powered by DorsaPortal