۱۳۹۹ شنبه ۱۷ خرداد
English
دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت دفتر امور روستایی و شوراها دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت
صفحه اصلی
1394/11/19 نحوه ي برخورد با ساخت و سازهاي غير مجاز در روستاها چگونه است؟
نحوه ي برخورد با ساخت و سازهاي غير مجاز در روستاها چگونه است؟
بر اساس بند 33 ماده ي 10 اساسنامه، تشكيلات و سازمان دهياري ها مصوب 1380 هيأت وزيران، صدور پروانه براي ساختمان هايي كه در محدوده ي قانوني روستا ساخته مي شوند با رعايت مقررات مندرج در آيين نامه مربوط به استفاده از اراضي، احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده ي قانوني و حريم شهرها، موضوع تصويب نامه ي شماره 4940 مورخ 22/2/55و ساير مقررات از وظايف بخشداري است . در عين حال تشكيل پرونده و ارجاع به بخشداري براي صدرو مجوز از وظايف دهياري است. بندهاي 1و2 ماده ي 8 آيين نامه ي مورد اشاره نحوه ي برخورد با ساخت و سازهاي غير مجاز را – چه آنهايي كه در مراحل شروع و اجرا هستند و چه آنهايي كه عمليات ساختماني آنها به پايان رسيده – مشخص ساخته است. در بند 1 ماده ي 8 با اعلام و درخواست سازمان هاي ذيربط دولتي يا فرمانداران و بخشداران، استاندار دستور توقف عمليات ساختماني غير مجاز را به ضابطان دادگستري صادر خواهد كرد. اما در مورد برخورد با تخلفات ساختماني كه در آن عمليات ساختماني بدون مجوز، منجر به احداث بنا شده و پايان يافته است در بند 2 ماده ي 8 به هيأت پنج نفره اي اشاره شده كه تبصره 2 ماده ي 99 قانون شهرداري مصوب والحاقي 1/12/1372 تركيب هيأت مذكور را به 3 نفر تغيير داده است. و ملاك عمل بخشداري و دهياري در برخورد با تخلفات ساختماني ( موضوع بند 2 ماده ي 8 آيين نامه ي احداث بنا ) در زمان حاضر هيئت موضوع تبصره 2 ماده 99 قانون شهرداري است. تبصره ي مذكور مقرر ساخته است؛ به منظور جلوگيري از ساخت و سازهاي غير مجاز در خارج از حريم مصوب شهرها و نحوه ي رسيدگي به موارد تخلف، كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت كشور ، قوه قضاييه و وزارت مسكن و شهرسازي در استانداري ها تشكيل خواهد شد. كميسيون حسب مورد و با توجه به طرح جامع ( چنانچه طرح جامع به تصويب رسيده باشد با رعايت ماده ي 4 آيين نامه احداث بنا در خارج از محدوده ي قانوني و حريم شهرها مصوب 1355) نسبت به صدور رأي قلع بنا يا جريمه معادل پنجاه تا هفتاد در صد قيمت روز اعياني تكميل شده، اقدام خواهد كرد. مراجع ذيربط موظف اند براي ساختمان هايي كه طبق مقررات اين قانون و نظر كميسيون براي آنها جريمه تعيين و پرداخت گرديده است، در صورت درخواست صاحبان آنها برابر مقررات گواهي پايان كار صادر كنند. بديهي است در اين گونه موارد چون رأي كميسيون مستند به قانون مصوب مجلس است . ضابطان دادگستري مكلف به همكاري و صدور دستورات قضايي لازم براي اجراي آراي كميسيون هستند. وزن و اعتبار آراي اين كميسيون همچون اعتبار كميسيون ماده ي 100 قانون شهرداري است و همان الزام را دارد. دهياري ها مكلف اند، در برخورد با ساخت و ساز هاي غير مجاز از طريق بخشداري ذيربط موارد تخلف از اصول حاكم بر ساخت و ساز و عدم رعايت سرانه و كاربري هاي مشخص شده، مطابق طرح هادي روستايي را فورا به اطلاع كميسيون مستقر در استانداري برسانند.
تعداد بازدید: 2869
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0

مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات    
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal