نتايج آرا فرم نظرسنجي

نظر شما در خصوص سایت حدید دفتر امور روستایی و شوارهای استانداری خراسان جنوبی چیست؟


عالی
33.33%(4)


خوب
0%(0)


متوسط
0%(0)


ضعیف
66.67%(8)


تعداد کل آرا نظرسنجی 12