۱۴۰۱ جمعه ۳۰ ارديبهشت
English
دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت دفتر امور روستایی و شوراها دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت
صفحه اصلی

از تا جستجو
گروه مرتب شود با به صورت
تعداد موارد یافت شده : 113    تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
ه استناد ماده ي 42 آيين نامه مالي دهياري ها كليه ي پرداختهاي دهياري در حدود بودجه ي مصوب با اسناد مثبت و با رعايت قوانين و مقررات مربوط و با امضاي مشترك دهيار و مسؤول مالي دهياري انجام مي گيرد. در صورت عزل دهيار از سوي شوراي اسلامي روستا، آيا تا زمان انتصاب دهيار جديد راهكاري براي پرداخت هاي دهياري و جلوگيري از ايجاد اختلال در انجام پروژه هاي عمراني وجود دارد يا خير؟ 1394/11/21
نقش استانداري و دفتر امور روستايي در امور مالي دهياري ها به چه صورت و اصلا حق دخالت دارد؟ 1394/11/21
شرايط عزل مسئول مالي دهياريها چيست؟ با اتمام دوره شوراها و در صورت تاييد يا بركناري دهيار توسط شوراي جديد تكليف مسئول مالي يا كارمندان دهياري چيست ؟ آيا شورا يا دهيار جديد ميتواند كارمندان دهياري را بركنار كند ؟ 1394/11/21
سقف قراردها (اماني وپيماني)و سقف مناقصات(محدود و عمومي) چفدر ميباشد. 1394/11/21
در صورت وقوع حوادث غيرمترقبه مانند سيل و زلزله، وظيفه بازسازي و نوسازي مناطق مسكوني روستايي آسيب ديده با كدام مرجع است و دهياري در اين خصوص چه نقشي دارد؟ 1394/11/21
خواهشمند است درخصوص روش حسابداري دهياري ها نظريه ي خود را اعلام نماييد؟ 1394/11/21
پرداخت هزينه ها در دهياري چگونه و طي چه مراحلي انجام مي شود؟ 1394/11/21
پرداخت علي الحساب در دهياري ها چگونه و تحت چه شرايطي امكان پذيراست؟ 1394/11/21
بودجه و اعتبارات تهيه و اجراي طرح هاي هادي روستا چگونه و از چه محلي تأمين مي شود؟ 1394/11/21
با توجه به امضاي قرارداد به كارگيري دهيار توسط ذي حساب دهياري، آيا وي داراي مقامي بالاتر از دهيار در چارت سازماني دهياري محسوب مي شود؟ 1394/11/21
آيا شوراهاي مي توانند در دعواهاي ملكي بين دونفر در روستا دخالت كنند. گاها در روستا اتفاق مي افتد كه بين دو نفر دعواي ملكي بر سر زميني رخ مي دهد آياشوراهاي اسلامي مي توانند نظربدهند .آياشوراهاي اسلامي حقو واگذاري زمين هاي كه در روستا جزء مستثنيات هست رادارند. آيا دهيار حق واگذاري زمين در روستا را دارد ومتولي واگذاري زمين هاي كه بلا تكليف هستند و صاحبي ندارد دهيار مي تواند واگذار كند 1394/11/21
آيا دهياري ها مي توانند از اموال منقول دولتي استفاده كنند؟ 1394/11/21
آيا دهياري مي تواند نسبت به انتشار مجله يا نشريات ديگر اقدام كند؟ 1394/11/21
آيا دهياري مي تواند اعتبارات جاري سال گذشته خود را كه هزينه نكرده، صرف امور خدماتي و عمراني نمايد؟ 1394/11/21
آيا دهيار مي تواند يكي از اعضاي شورا ( منشي) به عنوان مسؤول امور مالي منصوب نمايد؟ 1394/11/21
آيا دهيار مي تواند اعتبارات پروژه ي عمراني و يا امور خدماتي را جابه جا و در محل ديگري هزينه نمايد؟ 1394/11/21
وظايف دهياري در حيطه ي مديريت پسماندهايي كه در حوزه ي قانوني فعاليت دهياري توليد مي شوند چيست؟ 1394/11/19
هزينه لازم براي تأمين اجاره بهاي ساختمان مورد نياز دهياري بايد چگونه تأمين بشود؟ 1394/11/19
نحوه ي تقسيط و دريافت مطالبات دهياري ها كه به عوارض مربوط مي شود چگونه است؟ 1394/11/19
نحوه ي پرداخت بيمه عمر و حوادث به بازماندگان دهياراني كه در حين مأموريت در اثر سانحه فوت مي نمايند، چگونه است؟ 1394/11/19
نحوه ي برخورد با ساخت و سازهاي غير مجاز در روستاها چگونه است؟ 1394/11/19
نحوه استخدام نيرو در دهياري ها چگونه است؟ 1394/11/19
ملاك برخورداري فرد از توانايي جسمي و روحي لازم براي انجام وظايف دهيار؛ موضوع بند ( ه ) ماده ي 49 آيين نامه اجرايي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي روستا و نحوه ي انتخاب دهيار، مصوب 11/1/1378 چيست؟ مرجع صالح براي اعلام رسمي وجود اين شرط در فرد كجاست؟ 1394/11/19
مرجع رسيدگي به تخلفات ساختماني روستاهايي كه به شهر تبديل مي شوند اگر كه تخلف مربوط به قبل از تاريخ تأسيس شهرداري باشد، كيست؟ 1394/11/19
مرجع تعيين و احراز حسن شهرت فرد براي تصدي سمت دهيار چيست؟ 1394/11/19
مبلغ معاملات جزئي، متوسط و كلي در معاملات دهياري ها چه ميزان است؟ 1394/11/19
مبلغ معاملات جزئي، متوسط و كلي در معاملات دهياري ها تا چه اندازه است؟ 1394/11/19
فروش اموال منقول و غير منقول دهياري چگونه است آيا صرفا با تصويب شوراي اسلامي ده يا بخش مي توان اموال دهياري را واگذار نمود يا به فروش رساند؟ 1394/11/19
صدور حكم ماموريت براي دهيار با پيشنهاد و تصويب چه مرجعي صورت مي گيرد و اعتبار آن از چه محلي تأمين مي شود؟ 1394/11/19
صدور حكم مأموريت براي دهيار با پيشنهاد و تصويب چه مرجعي صورت مي گيرد و اعتبار آن از چه محلي تأمين مي شود؟ 1394/11/19
صدور پروانه براي احداث بنا چگونه امكان پذير است؟ آيا با گرفتن عوارض به وسيله دهياري اين امر ميسر مي شود؟ 1394/11/19
ساز و كار وضع، تصويب و وصول عوارض مورد درخواست دهياري چگونه است؟ 1394/11/19
رسيدگي به جرايم و تخلفات اداري دهياران در صلاحيت كدام دادگاه و هيأت رسيدگي به تخلفات اداري است؟ آيا در اين مورد مقررات خاصي وجود دارد؟ 1394/11/19
دهيار توسط چه مرجعي انتخاب مي شود؟ حكم انتصاب دهيار توسط چه نهادي صادر مي گردد؟ چنانچه شوراي بخش نتواند در انتخاب دهيار اقدام نمايد آيا بخشداران راسا مي توانند نسبت به انتخاب و حكم دهيار را صادر نمايند يا خير؟ 1394/11/19
دريافت وام و اعتبارات مالي از بانك ها و مؤسسات مالي به وسيله دهياري ها چگونه است؟ 1394/11/19
درصورت گم شدن مهر دهياري چه بايد كرد؟ 1394/11/19
درصدي كه شوراي اسلامي بخش در وضع عوارض بر توليدات و درآمد اهالي محل بايد آن را رعايت كند و اضافه بر آن نمي تواند عوارض وضع كند، چقدر است؟ 1394/11/19
دراخذ عوارض از محل ارائه خدمات در سطح روستا توسط دهياري ها آيا نياز به تصويب مبلغ عوارض توسط وزارت كشور مي باشد يا فقط تصويب توسط شوراي اسلامي روستا و بخش كفايت مي كند؟ 1394/11/19
در صورتي كه محدوده ي روستايي بر اساس ماده ي 13 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري تعيين نشده باشد وضع و وصول عوارض بر اساس چه معياري و در چه محدوده اي مجاز خواهد بود؟ 1394/11/19
در صورتي كه دهيار به دليل استعفا مايل به ادامه خدمت در دهياري نباشد و شوراي اسلامي روستا با اين امر مخالفت ورزد و خواستار ادامه خدمت باشد تكليف چيست؟ 1394/11/19
در صورت عزل و بركناري دهيار و با تحقق مفاد ماده ي 6 اساسنامه دهياري ها - مبني بر خاتمه خدمت دهيار- براي برداشت از حساب دهياري علاوه بر مسئول امورمالي دهياري چه كسي بايد اسناد مالي را امضا كند؟ 1394/11/19
در تبصره ي 2 ماده ي 7 اساسنامه دهياري ها اشاره شده است كه « دهيار مي تواند همزمان با تصدي مسؤوليت دهياري،به فعاليت آموزشي خود نيز ادامه دهد » منظور از فعاليت آموزشي در اين تبصره چيست و آيا با اشتغال تمام وقت در دهياري به عنوان يك وظيفه مستمر مغايرتي ندارد؟ 1394/11/19
در اخذ عوارض از محل ارايه ي خدمات در سطح روستا توسط دهياري ها، آيا نياز به تصويب مبلغ عوارض توسط وزارت كشور دارد يا تنها تصويب توسط شوراي اسلامي روستا و بخش كفايت مي كند؟ 1394/11/19
خواهشمند است اعلام نظر فرماييد آيا خانواده هاي معظم شهدا از معافيت يا تخفيف عوارض صدور پروانه هاي ساختماني روستايي بهره مند هستند ياخير؟ 1394/11/19
حساب بانكي براي دريافت خودياري و كمك هاي نقدي اهالي روستا بايد به نام دهياري افتتاح شود يا به نام شوراي اسلامي روستا؟ 1394/11/19
چنانچه فردي متصدي و مسئول امور مالي چند دهياري باشد،وضعيت قرارداد و بيمه او چگونه خواهد بود؟ 1394/11/19
چنانچه تعدادي از اهالي نسبت به عملكرد دهيار اعتراض داشته باشند يا از نحوه ي فعاليت وي ناراضي باشند وظيفه ي شوراي اسلامي روستا در اين خصوص چيست ؟ در چه شرايطي مي تواند نسبت به عزل دهيار اقدام كند؟ 1394/11/19
تهيه طرح هادي روستا از وظايف چه مرجع يا مراجعي است و ضوابط آن چگونه است؟ 1394/11/19
برخي از دهياري ها سؤال كرده اند كه منظور از تفريغ بودجه دهياري چيست؟ و در چه مقطعي و تحت چه شرايطي بايد انجام شود؟ 1394/11/19
بر اساس ماده ي 38 آيين نامه اجرايي تشكيلات و امور مالي شوراهاي اسلامي روستا، شورا و دهيار مؤظف اند به منظور حفظ و نگهداري وجوه دريافتي و درآمدهاي تحصيلي در هر دوره، حساب بانكي اي را به نام شورا افتتاح نمايند. برداشت از اين حساب با تصويب شورا، امضاي رئيس شورا، امضاي منشي شورا و مهر شورا امكان پذير است. در عين حال ماده ي 46 آيين نامه مالي دهياري ها ( مصوب 19/5/1382) افتتاح حساب بانكي را به نام دهياري و با پيشنهاد دهيار و تصويب شوراي اسلامي روستا امكان پذير دانسته است. آيا بين مصوبه هاي قانوني فوق تعارضي وجود ندارد؟ 1394/11/19
<<   <  1 2 3  >   >>  
Powered by DorsaPortal