۱۳۹۹ جمعه ۹ خرداد
English
دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت دفتر امور روستایی و شوراها دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت
صفحه اصلی
دستورالعمل ها و شيوه نامه ها
شيوه نامه ايجاد و ساماندهي بازارچه هاي محلي در روستا 
دستورالعمل نحوه تعيين حقوق و مزاياي دهياران در سال 1396
اخلاق حرفه اي در مهندسي ساختمان 
شرح گردش كار صدور پروانه ساختمان در روستاهاي داراي دهياري 
عدم هزينه كرد اعتبارات دهياري ها براي انجام وظايف ساير دستگاه ها
نكات قابل توجه در قانون بودجه سال 1395 
شيوه نامه توزيع اعتبارات پروژه هاي عمراني و خدماتي موضوع بند(و) تبصره 6 قانون بودجه سال1395
شيوه نامه اجرايي اجتناب و كاهش از توليد پسماند عادي
تهيه و الصاق برچسب اموال دهياري
 شيوه نامه اجرايي آموزش مديران عامل و اعضاي شركت تعاوني دهياريها
 ابلاغ شيوه نامه تهيه بيوكمپوست روستايي
اساسنامه تشكيلات و سازمان دهياريها 
شرايط احراز سمت دهيار 
نظام نامه ارزيابي دهياران 
حد نصاب معاملات دهياريها در سال 1394 
آيين نامه اجرايي ماده 194 برنامه پنجم توسعه كشور 
بخشنامه ضرورت ارسال مصوبه عزل دهيار به كارگروه انطباق
دستورالعمل اسناد هزينه و مدارك ضميمه 
 دستورالعمل توزيع ماشين آلات عمراني و خدماتي و پروژه هاي عمراني دهياريها و شهرداريها از محل اعتبارات بند ح تبصره 9 قانون بودجه سال 1394
 دستورالعمل نحوه جذب و بكارگيري نيروهاي امريه
دستورالعمل نحوه تعيين درجه دهياريها 
دستورالعمل نحوه تعيين حقوق و مزاياي مسئولين مالي دهياريهادر سال 1394 
دستورالعمل نحوه فعاليت و اداره پايگاه هاي آتشنشاني روستايي 
دستورالعمل يكنواختي عوارض و بهاي خدمات توسط شوراهاي اسلامي بخش 
تاریخ به روز رسانی: 2019/05/07
تعداد بازدید: 15056
Powered by DorsaPortal