۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۸ تير
English
دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت دفتر امور روستایی و شوراها دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت
صفحه اصلی
1394/11/19 نحوه ي تقسيط و دريافت مطالبات دهياري ها كه به عوارض مربوط مي شود چگونه است؟
نحوه ي تقسيط و دريافت مطالبات دهياري ها كه به عوارض مربوط مي شود چگونه است؟
بر اساس ماده ي 28 آيين نامه ي مالي دهياري ها، دهياري به عنوان اصلي كلي مجاز به تقسيط مطلب خود (ناشي از عوارض ) نيست؛ اما در مواردي كه مؤدي قادر به پرداخت يكجاي تمام بدهي خود نباشد، دهياري مي تواند مطالبات خود را با اقساط حداكثر سي و شش ماهه مطابق دستور العملي كه به پيشنهاد دهيار به تصويب شوراي اسلامي روستاي مربوط مي رسد، دريافت كند. در هر حال صدور مفاصا حساب موكول به تأديه كليه بدهي هاي مؤدي خواهد بود. تشخيص عدم قدرت مالي مؤدي براي پرداخت مطالبات دهياري با خود دهياري است.البته در اين مورد هر دهياري بايد دستور العمل اشاره شده را تهيه كند و به تصويب شوراي اسلامي روستاي مربوط برساند. اما مطلب ديگر اينكه دهياري نمي تواند مادامي كه مؤدي اقساط بدهي خود را به طور كامل پرداخت نكرده است نسبت به صدور مفاصا حساب اقدام كند. اين ممنوعيت قانوني در راستاي حفظ و مصالح دهياري است.
تعداد بازدید: 82
Powered by DorsaPortal