۱۳۹۹ پنج شنبه ۸ آبان
English
دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت دفتر امور روستایی و شوراها دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت
صفحه اصلی
1394/11/19 دريافت وام و اعتبارات مالي از بانك ها و مؤسسات مالي به وسيله دهياري ها چگونه است؟
دريافت وام و اعتبارات مالي از بانك ها و مؤسسات مالي به وسيله دهياري ها چگونه است؟
بند 3 ماده ي 13 اساسنامه تشكيلات و سازمان دهياري ها يكي از منابع درآمدي دهياري ها را دريافت وام از بانك ها و مؤسسات اعتباري با تصويب شوراي اسلامي روستا و تأييد شوراي اسلامي بخش برشمرده است. بدين ترتيب دهياري در صورت نياز به استفاده از اعتبارات بانكي بايد طرح توجيهي موضوع را تهيه كند و پس از تصويب ضرورت دريافت تسهيلات در شوراي اسلامي روستا، مراتب را براي تأييد شوراي اسلامي بخش ارسال دارد. اين وسواس قانونگذاري در دريافت وام و كمك هاي اعتباري و قرار دادن مراجع تصميم گيري مختلف در مورد مؤسسات دولتي نيز وجود دارد. البته پس از طي مراحل قانوني مذكور دهياري مؤظف است شرايط پيش بيني شده و تصميمات مورد درخواست سيستم بانكي را نيز ارائه كند.
تعداد بازدید: 3765
Powered by DorsaPortal