۱۳۹۶ چهارشنبه ۴ مرداد
English
دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت دفتر امور روستایی و شوراها دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت
صفحه اصلی

از تا جستجو
گروه مرتب شود با به صورت
تعداد موارد یافت شده : 113    تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
شرايط عزل مسئول مالي دهياريها چيست؟ با اتمام دوره شوراها و در صورت تاييد يا بركناري دهيار توسط شوراي جديد تكليف مسئول مالي يا كارمندان دهياري چيست ؟ آيا شورا يا دهيار جديد ميتواند كارمندان دهياري را بركنار كند ؟ 1394/11/21
سقف قراردها (اماني وپيماني)و سقف مناقصات(محدود و عمومي) چفدر ميباشد. 1394/11/21
آيا شوراهاي مي توانند در دعواهاي ملكي بين دونفر در روستا دخالت كنند. گاها در روستا اتفاق مي افتد كه بين دو نفر دعواي ملكي بر سر زميني رخ مي دهد آياشوراهاي اسلامي مي توانند نظربدهند .آياشوراهاي اسلامي حقو واگذاري زمين هاي كه در روستا جزء مستثنيات هست رادارند. آيا دهيار حق واگذاري زمين در روستا را دارد ومتولي واگذاري زمين هاي كه بلا تكليف هستند و صاحبي ندارد دهيار مي تواند واگذار كند 1394/11/21
نقش استانداري و دفتر امور روستايي در امور مالي دهياري ها به چه صورت و اصلا حق دخالت دارد؟ 1394/11/21
آيا دهياري مي تواند اعتبارات جاري سال گذشته خود را كه هزينه نكرده، صرف امور خدماتي و عمراني نمايد؟ 1394/11/21
آيا دهيار مي تواند اعتبارات پروژه ي عمراني و يا امور خدماتي را جابه جا و در محل ديگري هزينه نمايد؟ 1394/11/21
آيا دهيار مي تواند يكي از اعضاي شورا ( منشي) به عنوان مسؤول امور مالي منصوب نمايد؟ 1394/11/21
خواهشمند است درخصوص روش حسابداري دهياري ها نظريه ي خود را اعلام نماييد؟ 1394/11/21
با توجه به امضاي قرارداد به كارگيري دهيار توسط ذي حساب دهياري، آيا وي داراي مقامي بالاتر از دهيار در چارت سازماني دهياري محسوب مي شود؟ 1394/11/21
پرداخت علي الحساب در دهياري ها چگونه و تحت چه شرايطي امكان پذيراست؟ 1394/11/21
پرداخت هزينه ها در دهياري چگونه و طي چه مراحلي انجام مي شود؟ 1394/11/21
آيا دهياري مي تواند نسبت به انتشار مجله يا نشريات ديگر اقدام كند؟ 1394/11/21
آيا دهياري ها مي توانند از اموال منقول دولتي استفاده كنند؟ 1394/11/21
ه استناد ماده ي 42 آيين نامه مالي دهياري ها كليه ي پرداختهاي دهياري در حدود بودجه ي مصوب با اسناد مثبت و با رعايت قوانين و مقررات مربوط و با امضاي مشترك دهيار و مسؤول مالي دهياري انجام مي گيرد. در صورت عزل دهيار از سوي شوراي اسلامي روستا، آيا تا زمان انتصاب دهيار جديد راهكاري براي پرداخت هاي دهياري و جلوگيري از ايجاد اختلال در انجام پروژه هاي عمراني وجود دارد يا خير؟ 1394/11/21
بودجه و اعتبارات تهيه و اجراي طرح هاي هادي روستا چگونه و از چه محلي تأمين مي شود؟ 1394/11/21
در صورت وقوع حوادث غيرمترقبه مانند سيل و زلزله، وظيفه بازسازي و نوسازي مناطق مسكوني روستايي آسيب ديده با كدام مرجع است و دهياري در اين خصوص چه نقشي دارد؟ 1394/11/21
با توجه به اينكه در قانون تشكيل دهياري هاي خودكفا، اشاره شده است كه دهياري يك سازمان عمومي غيردولتي است؛ تعريف اين نهاد از نظر قانوني و حقوقي چيست و آثار چنين تعريفي كدام است؟ 1394/11/19
آيا وظيفه حفظ و حراست از بناها و آثار تاريخي واقع در محدوده ي روستا و توسعه طرح هاي گردشگري مربوط به آنها بر عهده دهياري است؟ 1394/11/19
حساب بانكي براي دريافت خودياري و كمك هاي نقدي اهالي روستا بايد به نام دهياري افتتاح شود يا به نام شوراي اسلامي روستا؟ 1394/11/19
برخي از دهياري ها سؤال كرده اند كه منظور از تفريغ بودجه دهياري چيست؟ و در چه مقطعي و تحت چه شرايطي بايد انجام شود؟ 1394/11/19
آيا اموال دهياري ها جزو اموال دولتي و تابع نظامات مربوط به اين اموال است؛ به طور مثال آيا وسايل نقليه متعلق به دهياري نياز به پلاك دولتي دارند؟ 1394/11/19
مبلغ معاملات جزئي، متوسط و كلي در معاملات دهياري ها چه ميزان است؟ 1394/11/19
نحوه ي برخورد با ساخت و سازهاي غير مجاز در روستاها چگونه است؟ 1394/11/19
درصورت گم شدن مهر دهياري چه بايد كرد؟ 1394/11/19
آيا دهياري مي تواند براي اجراي برخي از پروژه ها يا انجام بعضي از خدمات مورد نياز از وام و تسهيلات بانكي استفاده كند؟ درصورت مثبت بودن پاسخ، چگونه؟ 1394/11/19
وظايف دهياري در حيطه ي مديريت پسماندهايي كه در حوزه ي قانوني فعاليت دهياري توليد مي شوند چيست؟ 1394/11/19
نحوه استخدام نيرو در دهياري ها چگونه است؟ 1394/11/19
هزينه لازم براي تأمين اجاره بهاي ساختمان مورد نياز دهياري بايد چگونه تأمين بشود؟ 1394/11/19
اجاره محل براي استقرار دهياري چگونه و تابع چه شرايطي است؟ 1394/11/19
دريافت وام و اعتبارات مالي از بانك ها و مؤسسات مالي به وسيله دهياري ها چگونه است؟ 1394/11/19
تهيه طرح هادي روستا از وظايف چه مرجع يا مراجعي است و ضوابط آن چگونه است؟ 1394/11/19
آيا دهياري مي تواند براي توسعه گردشگري و سرمايه گذاري در فضاهاي قابل سرمايه گذاري از طريق مشاركت با بخش خصوصي اقدام كند و با دريافت وام و ساير كمك ها پروژه ها را به مرحله اجرا در آورد؟ 1394/11/19
آيا توهين به دهيار يا كاركنان دهياري درحين انجام وظيفه مشمول مجازات توهين به كارمندان دولت و شهرداري هاست؟ 1394/11/19
امضاي مجاز براي برداشت از حساب دهياري و شورا كدام است و حسابهاي دهياري و شورا بايد نزد كدام يك از بانك ها افتتاح شود؟ 1394/11/19
آيا ايجاد دهياري به عنوان نهاد عمومي غير دولتي نياز به ثبت و انتشار دارد؟ 1394/11/19
آيا يك دهيار به تنهايي و يا همراه با دو يا چند دهياري مي توانند نسبت به تشكيل شركت تعاوني توليد يا مصرف يا ساير انواع شركت ها براي رفع حوايج روستا اقدام كنند؟ 1394/11/19
رسيدگي به جرايم و تخلفات اداري دهياران در صلاحيت كدام دادگاه و هيأت رسيدگي به تخلفات اداري است؟ آيا در اين مورد مقررات خاصي وجود دارد؟ 1394/11/19
آيا حسابهاي بانكي دهياري بايد نزد بانك ملي افتتاح شود و يا افتتاح حساب در ديگر بانكها فاقد منع قانوني است؟ 1394/11/19
فروش اموال منقول و غير منقول دهياري چگونه است آيا صرفا با تصويب شوراي اسلامي ده يا بخش مي توان اموال دهياري را واگذار نمود يا به فروش رساند؟ 1394/11/19
آيا ذيحساب دهياري مسؤول و پاسخگوي مسائل مالي دهياري است يا دهيار و جايگاه و نوع رابطه اين دو مسؤول چگونه است؟ 1394/11/19
آيا نبايد نقدينگي به عنوان تنخواه گردان مستقيما در اختيار دهياري قرار گيرد؟ 1394/11/19
بر اساس ماده ي 38 آيين نامه اجرايي تشكيلات و امور مالي شوراهاي اسلامي روستا، شورا و دهيار مؤظف اند به منظور حفظ و نگهداري وجوه دريافتي و درآمدهاي تحصيلي در هر دوره، حساب بانكي اي را به نام شورا افتتاح نمايند. برداشت از اين حساب با تصويب شورا، امضاي رئيس شورا، امضاي منشي شورا و مهر شورا امكان پذير است. در عين حال ماده ي 46 آيين نامه مالي دهياري ها ( مصوب 19/5/1382) افتتاح حساب بانكي را به نام دهياري و با پيشنهاد دهيار و تصويب شوراي اسلامي روستا امكان پذير دانسته است. آيا بين مصوبه هاي قانوني فوق تعارضي وجود ندارد؟ 1394/11/19
در تبصره ي 2 ماده ي 7 اساسنامه دهياري ها اشاره شده است كه « دهيار مي تواند همزمان با تصدي مسؤوليت دهياري،به فعاليت آموزشي خود نيز ادامه دهد » منظور از فعاليت آموزشي در اين تبصره چيست و آيا با اشتغال تمام وقت در دهياري به عنوان يك وظيفه مستمر مغايرتي ندارد؟ 1394/11/19
صدور حكم مأموريت براي دهيار با پيشنهاد و تصويب چه مرجعي صورت مي گيرد و اعتبار آن از چه محلي تأمين مي شود؟ 1394/11/19
مرجع رسيدگي به تخلفات ساختماني روستاهايي كه به شهر تبديل مي شوند اگر كه تخلف مربوط به قبل از تاريخ تأسيس شهرداري باشد، كيست؟ 1394/11/19
آيا دهيار مي تواند يكي از اعضاي شورا (منشي) را به عنوان مسؤول امور مالي منصوب نمايد؟ 1394/11/19
آيا دهيار مي تواند اعتبارات پروژه ي عمراني و يا امور خدماتي را جابجا و در محل ديگري هزينه نمايد؟ 1394/11/19
مبلغ معاملات جزئي، متوسط و كلي در معاملات دهياري ها تا چه اندازه است؟ 1394/11/19
آيا دهيار مي تواند اعتبارات پروژه ي عمران و يا امور خدماتي را جابجا و در محل ديگري هزينه نمايد؟ 1394/11/19
آيا دهياري مي تواند اعتبارات جاري سال گذشته خود را كه هزينه نكرده، صرف امور خدماتي و عمراني نمايد؟ 1394/11/19
<   <<  1 2 3  >>   >  
Powered by DorsaPortal